Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Kommunens it og digitalisering arbejder på tværs af organisationen - og nye systemer, projekter og teknologier skal løbende vurderes, implementeres og driftes.
Dataproces understøtter dette forvaltningsområde med fokus på lovmedholdelighed, brugervenlighed samt drifts- og budgetsikkerhed, og vores løsninger på feltet involverer altid såvel forretningsudviklere og programmører, som jurister, designere og domæneeksperter.

I løsninger målrettet it og digitalisering findes automatiseringsløsninger og konsulentydelser.