Driftsoverenskomster landskab

Kommunal moms og driftsoverenskomster

Hvordan ved man, om en kommune har indgået en driftsoverenskomstaftale?

Fredag d. 28. april 2023

Når udgifter skal konteres efter den kommunale kontoplan, skal det afgøres, hvilken ejerforholdskode udgiften kan registreres med. For visse tjenesteydelser uden moms kan kommunerne alligevel få momsrefusion, hvis udgifterne optræder på positivlisten, og hvis udgifterne kan registreres med ejerforholdskode 4. Hvis udgifter stammer fra en institution, der har indgået en driftsoverenskomst med en kommune eller en region, kan der aldrig opnås momsrefusion. Men hvordan ved man, om en kommune har indgået en driftsoverenskomstaftale? Det ser vi nærmere på her i artiklen.


Håndtering af driftsoverenskomster

Private og selvejende institutioner tilbyder landet over mange af de samme tilbud, som kommunernes egne tilbud. Døgnophold, botilbud, specialskoler, mv. For at sikre en velfungerende konkurrence mellem de private og kommunale tilbud, er der indført en momskompensationsordning for kommunerne, som indebærer, at kommunerne kan få refunderet indirekte udgifter til moms og lønsumsafgift. De private institutioner har nemlig udgifter hertil, som indirekte forhøjer prisen på de private institutioners tilbud – i modsætning til de kommunale institutioner. Det er disse forhøjede udgifter, som kommunerne kan få refunderet gennem momsrefusionsordningen.

Det kræver dog, at der rent faktisk er tale om en privat eller selvejende institution. I momsrefusionsordningen fremgår det nemlig ved nærmere inspektion af reglerne, at momsrefusion kun kan ske, når udgifter kan registreres med ejerforholdskode 4. Det kan de kun, når der er tale om en privat og selvejende institution, som ikke har indgået en driftsoverenskomst (via en såkaldt driftsoverenskomstaftale) med en kommune eller en region.

En institution der har indgået en driftsoverenskomst betragtes nemlig momsmæssigt ikke som en privatejet institution. Det skyldes, at driftsoverenskomsten medfører, at kommunen har væsentlig indflydelse på institutionens drift, og at institutionen indgår i kommunens eget regnskab – hvormed institutionens drift minder om kommunernes institutionsdrift, selvom ejerskabet formelt er privat.

Der findes ingen offentligt tilgængelige fortegnelser over, hvilke private og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomster med kommunerne eller regionerne. Det gør det vanskeligt at kontere udgifterne korrekt. Det bliver nemlig nødvendigt selv at undersøge de forskellige institutioner. Det kan f.eks. fremgå af årsrapporter, hjemmesider eller anden kommunikation fra institutionerne, om institutionen har indgået en driftsoverenskomstaftale med en kommune eller en region. Det er både tidskrævende, og det kan være svært at finde entydige svar.

Kommunerne har måske styr på, hvilke institutioner, de selv har indgået driftsoverenskomster med, men vurderingen skal ske i forhold til alle landets kommuner. Dertil kommer, at der løbende kan indgås nye driftsoverenskomster, ligesom driftsoverenskomster også kan ophøre igen. Når man i kommunerne gennemgår historiske økonomidata for at lave en momsanalyse med henblik på at identificere oversete muligheder for momsrefusion, må man derfor tage højde for, at der kan være forskel år fra år.

Indtil der i fællesskab med alle kommunerne og regionerne udarbejdes en samlet fortegnelse, er den eneste fyldestgørende måde at søge aktindsigt hos samtlige kommuner og regioner – og at gøre dette årligt, så listen er tidssvarende.

Hvad er så mest effektivt? At undersøge udgifternes ejere løbende, når behovet opstår? Eller at lave en årlig proces om at søge aktindsigt hos kommunerne og regionerne?

Svaret afhænger af flere faktorer. F.eks. om arbejdet sker hos de enkelte sagsbehandlere, der konterer udgifterne, eller om arbejdet sker hos en central økonomimedarbejder, som laver momsanalyser.

Uanset hvad, er det klart, at arbejdet kræver en vis koordinering, hvis håndteringen skal blive effektiv.

Automatisk hjælp til driftsoverenskomster

Netop fordi håndteringen af driftsoverenskomster hurtigt bliver ineffektiv, og fordi kommunerne ultimativt kan gå glip af værdifuld momsrefusion som resultat af manglende håndtering, har Dataproces udviklet MARS Moms, der kan hjælpe kommunerne med momshåndtering – herunder også driftsoverenskomster.

MARS Moms indeholder data om samtlige af landets institutioner, herunder om de har driftsoverenskomstaftaler. MARS Moms kan således fuldautomatisk afgøre og vise for brugerne om en institution har en driftsoverenskomst. Bruges MARS Moms til momsanalyser, er det således ikke noget, som brugeren skal bruge så meget som ét sekund på. MARS Moms foreslår nemlig kun berigtigelser til ejerforholdskode 4, hvis der ikke er indgået en driftsoverenskomstaftale.

Driftsoverenskomst er naturligvis ikke det eneste, som MARS Moms fuldautomatisk vurderer. Faktisk håndterer MARS Moms hele vurderingen af om en udgift kan give anledning til momsrefusion, f.eks. ved at foreslå rettelser til artskonto, funktion, gruppering og ejerforholdskode. Kontakt Kristina Koed på KK@dataproces.dk eller 4121 0503, hvis du har spørgsmål eller gerne vide mere om, hvordan MARS Moms kan hjælpe din kommune med håndtering af moms.