Lovændring landskab

MARC Ydelseskontrol

Se hvordan din kommune kan spare 2.000.000… Uden at skære i antallet af medarbejdere

Onsdag d. 2. august 2023

Skal jeres kommune endnu engang spare penge, og har I svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre? Så er der her et kreativt indspark fra en kommune, som ikke involverer afskedigelse af medarbejdere!

Kommunen gennemgik deres flekslønsmodtagere, for at se om nogle af dem kunne betragtes som selvforsørgende. Her fandt de 6 sager ud af 250 sager, og vandt alle sagerne i Ankestyrelsen. I gennemsnit giver det 85.000 pr. sag af kommunens egenbetaling, så det vil for denne kommune betyde 500.000 kr.

Hvor kommer de 2.000.000 så fra?

De 2 millioner er estimeret ud fra den ene kommune som har lavet øvelsen. Derfor er eksemplet for Jeres kommune ikke en garanti for besparelsen, men det bedste kvalificerede bud vi kan estimere. I gennemsnit har en dansk kommune 971 flekslønsmodtagere, hvilket svarer til ca. 24 sager som kan frakendes flekslønstilskud. Med en årlig besparelse på ca. 85.000 kr. af kommunens egenbetaling pr. sag, giver regnestykket 2.040.000 kr. over en et årig periode. Tænkes der istedet over en 4 årig budgetperiode, vil tallet blive 8.160.000.

Se den estimerede besparelse med udgangspunkt i ovenstående eksempel for Jeres kommune længere nede.

Hvilke sager drejer det sig om?

Gennemgående i sagerne, var at det var timetallet som var udgangspunkt for bedømmelsen, sammen med en borgerens arbejdsevne. Her er et kort oprids af de 6 sager fra Ankestyrelsen*:

Sag 1: Vedkommende arbejdede 30 timer om ugen, og arbejdsgiver fortalte at vedkommende arbejdede på 100%.


Sag 2: Vedkommende arbejdede 16 timer, men fik løn for 20 timer (Derfor blev 20 timer taget i betragtning for afgørelsen). Betydende for afgørelsen var også, at vedkommende havde ekstra arbejde ved siden af.

”Du oplyser, at frakendelse af fleksjob og løntilskud er begrundet i arbejdsopgaver som udføres med hovedet og ikke har noget med dine fysiske begrænsninger at gøre.

Vi bemærker, at dine aktiviteter sideløbende med dit arbejde i egen virksomhed har et omfang, som overstiger en effektiv arbejdsevne på over 20 timer ugentligt.”


Sag 3: 18.5 fuldt effektive timer:

”Din arbejdsgiver har oplyst, at du har mere end 18,5 effektive timer. Din arbejdsgiver mener, at du ikke længere er berettiget til fleksjob.”


Sag 4: 18.5 fuldt effektive timer:

”Din arbejdsgiver har oplyst, at du har mere end 18,5 effektive timer. Din arbejdsgiver mener, at du ikke længere er berettiget til fleksjob.

Vi vurderer derfor, at din arbejdsevne ikke er nedsat i et sådant omfang, at du er omfattet af målgruppen for fleksjob.”


Sag 5: Arbejdede 20 timer fuldt effektivt. Vedkommende stillede spørgsmål til, hvordan kommunen overhovedet kan indstille til et flekslønstilskud på 20 timer, hvis dette ikke er lovligt?

”Din arbejdstid har været 8-12.00 og din maksimale arbejdstid er i første praktikforløb 25 timer om ugen og 22,5 timer om ugen i seneste praktikforløb. Det vurderes, at din reelle arbejdstid er 20 timer om ugen.

Du oplyser, at du ikke er enig i kommunens afgørelse om fleksjob, og at kommunen har oplyst dig om, at du kan godkendes til et fleksjob, såfremt du arbejdede 20 timer om ugen.

Du oplyser endvidere, at det ikke er muligt for dig at have et normalt liv med din familie, når du arbejder 20 timer om ugen. Du henviser i den forbindelse til lægeattest til rehabiliteringsteamet af den 16. januar 2019.

Du gør rede for dit sagsforløb og oplyser, at du undrer dig over, at man kan indstilles til flexjob på 20 timer, når det ikke er i overensstemmelse med loven, og at din sag behandles af et andet team, som ud fra de samme oplysninger kommer frem til, at du er arbejdsklar til deltidsjob, uden hensynstagen til, at du ikke kan tage offentlige transportmidler og nogle dage ikke kan arbejde.”


Sag 6: Vedkommende arbejdede 22.5 timer over en periode, og indkomstregistreret blev brugt som dokumentation.

”Vi lægger vægt på, at du i perioden fra 1. januar 2017 til 30. september 2017 har haft 203 overarbejdstimer. Det svarer til ca. 22½ time om måneden, eller mere end 5 timer om ugen.

Vi lægger desuden vægt på, at du ifølge indkomstregistret har arbejdet følgende antal timer i perioden fra 1. marts 2018 til 31. august 2018:

Marts 2018: 153,33 timer
April 2018: 69,33 timer
Maj 2018: 250,33 timer
Juni 2018: 160,33 timer
Juli 2018: 160,33 timer
August 2018: 160,33 timer”


* Alle sagerne er fleksløn gammelordning, men reglerne og relevansen vil være den samme for ny ordning også, da der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse N-11-06 om fleksjob – vurdering af arbejdsevne – væsentlighed. Hvis I ønsker selv at læse afgørelserne kan de sendes.Opsummering

Arbejder en flekslønsmodtager 20 timer om ugen eller over i gennemsnit, og har en ydeevne på 100%, så er ankestyrelsen rimelig klar i deres afgørelser. Faktisk ser det ud til at den nedre grænse går helt ned til 18.5 timer.

Se din kommunes potentiale - MARC Ydelseskontrol

Medmindre du allerede har lavet hovedregningen på hvad det økonomiske potentiale kunne være for Jeres kommune, så kan du se det nedenfor:

Se hvor meget din kommune kan spare med MARC Ydelseskontrol

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA
Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Indberetninger fra Kerteminde kommune vedr. fleksjob i 2007 og 2008 er mangelfulde. Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Fleksjob efter ny ordning angiver fleksjob der er påbegyndt efter 1. januar 2013 som følge af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, mens fleksjob efter gl. ordning angiver fleksjob der er påbegyndt før.MARC Ydelseskontrol kan i løbet af nogle timer lave en komplet liste over timer, timeløn og a-indkomst på borgerne over det seneste år, så I nemt kan komme i gang med den faglige vurdering.

Få gang i besparelserne allerede nu!

Kribler det i fingrene for at se timetallet på jeres sager – så tag endelig fat i Dataproces og hør hvordan I hurtigt kan komme i gang!