Kursus: Fritvalgsreglerne

Nyt COK-kursus om Fritvalgsreglerne

Dataproces har i samarbejde med COK udviklet en temadag om fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer

Onsdag d. 16. januar 2019

Dataproces har i samarbejde med COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) udviklet en temadag om fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer. Dette med henblik på at tydeliggøre hvor og hvordan eksisterende processer i kommunen kan optimeres – til fordel for ressourceforbruget og retmæssigheden og økonomien.

Ankestyrelsen har i en række afgørelser præciseret en indskrænkende fortolkning af fritvalgsreglerne. Den ændrede praksis har skabt stor usikkerhed i forbindelse med kommuners korrekte gøren og laden i forhold til borgere og andre kommuner, og det har skabt usikkerhed i forhold til, hvornår man risikerer at miste retten til mellemkommunal refusion. På denne temadag kan kommunen få klarhed over indskærpelserne og deres konsekvenser for områdets økonomi og administration.

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med mellemkommunale sager, samt jurister og visitatorer på fritvalgsområdet, idet undervisningen består af en vekslen mellem det juridisk, det administrative og det processuelle. Som deltager vil du f.eks. både få inspiration til arbejdet med at kigge andres og egne takster efter i sømmene, ligesom du introduceres til relevante datakilder og hvordan de inddrages i kontrolarbejdet med de forskellige sagstyper. Det gælder bl.a. data fra Landsbyggefonden, Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten. På temadagen vil du også blive introduceret til såvel regler og lovgivning, som procedurer i forhold til at sikre billigst mulige egnede tilbud.

Læs meget mere og tilmeld dig her.