Moms

Moms

Købsmoms og Positivlisten

Med Dataproces' momsanalyse identificeres tilfælde af manglende eller mangelfuld momsrefusion. Analysen fokuserer på købsmoms og identificerer uafløftet moms i henhold til Positivlisten. Momsanalysen udføres med afsæt i kommunens bogførte fakturaer og posteringsdata for de seneste fem år.

Fordele og udbytte:

  • Øget indsigt i momsområdet

  • Overblik og berigtigelse af købsmoms og uafløftet moms i henhold til Positivlisten

  • Retmæssig identifikation af manglende eller mangelfuld momsrefusion

  • Vidensdeling i form af fremadrettet praksis

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering