Mellemkommunale sager: Juridisk tunge sager

Mellemkommunal: Juridisk Tunge Sager

Overlad de tidskrævende, tunge mellemkommunale sager til Dataproces

Lovgivning og komplicerede forløb betyder, at der på området for mellemkommunal refusion forekommer sager, der indeholder så svære juridiske eller bevismæssige temaer, at det kan være vanskeligt at finde ressourcerne til at føre dem. Sådanne juridisk tunge sager kan overlades til Dataproces’ juridiske team efter ”no cure-no pay”-princippet.

Fordele og udbytte

  • Kompetencer og kapacitet til at føre sager, der betegnes som juridisk tunge:

  • Typisk indeholdende et vanskeligt juridisk eller bevismæssigt tema, herunder sager, der vurderes at komme for Ankestyrelsen, eller på anden vis forventes at trække i langdrag

  • Klarhed i forhold til regler og praksis

  • Frit valg af sager, der ønskes ført eller genoptaget af Dataproces

  • Ingen økonomisk risiko:

  • Dataproces honoreres først og kun, når sagen afgøres til kommunens fordel

Dataproces' kompetencer

Viden og kompetencer