Udligning: Bopælskommunefolketallet

Få styr på bopælsregistreringerne for udrejste udlændinge

Hvert år foretager Social- og Indenrigsministeriet en opdatering af parametrene i tilskuds- og udligningssystemet, der årligt omfordeler omkring 400 mia. kr. mellem landets kommuner. Udgangspunktet for dette er bl.a. registreringerne i CPR, der er med til at styre det statslige tilskud og den kommunale udligning.

Med en analyse af bopælskommunefolketallet identificeres de borgere, der har registreret adresse i kommunen, men som ikke længere opholder sig i landet. Udgangspunktet er at understøtte kommunen i arbejdet med at sikre korrekte CPR-registreringer, hvor Dataproces tilbyder hjælp til at udføre kontrol af udrejste udlændinge.

Fordele og udbytte

  • Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet

  • Gennemgang af CPR-data og identificering af udrejste borgere

  • Analyse af kommunens nuværende og forventede befolkningsudvikling – herunder om tilbagegangskriteriet forventes at kunne udløses

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering