Udligning: Statusrapport

Udligning: Statusrapport

Hvordan, hvorfor og på hvilke betingelser udlignes kommunen?

Det kommunale udligningssystem er komplekst og til tider svært gennemskueligt. Med statusrapporten fra Dataproces opnår kommunen overblik og indsigt vedrørende kommunens egen tilskud og udligning. Dette gennem en grundig introduktion til systemets opbygning – herunder indlejrede udfordringer og eventuelle optimeringsmuligheder. Samt forklaring af hvorfor og hvordan kommunens samlede tilskud- og udligning har udviklet sig mellem forudgående budgetår og det nuværende.

Fordele og udbytte:

  • Kortlægning af kommunens indtægtssider og udgiftsbehov

  • Status over kommunens nuværende tilskud og udligning

  • Visualisering af kommunens udgiftsbehov ud fra andre sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet

  • Indblik i kommunens udfordringer og optimeringsmuligheder

  • Fremadrettede anbefalinger

Kommunens afdelinger

Økonomi og administration

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering