Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimering af kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Opgaven vedr. mellemkommunale refusionssager er stor og kompleks, og det mellemkommunale område spænder over flere forskellige sagstyper. En dybdegående gennemgang af et eller flere udvalgte områder identificerer udfordringer og optimeringsmuligheder, hvad angår såvel økonomi, processer og kommunens egne kompetencer i forhold til de mange typer refusionsbærende områder og ydelser.

Fordele og udbytte

  • Overblik og indsigt

  • Retmæssig og forøget hjemtagelse af refusioner:

  • Betaler kommunen f.eks. for borgere, den ikke er betalingskommune for?

  • Afholdes udgifter, der retmæssigt burde være afvist?

  • Henter kommunen retmæssig refusion på alle refusionsbærende udgifter?

  • Forbedret datakvalitet

  • Opdatering på lovgivningen på valgte områder

  • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

  • Konkrete forslag til områdets fremadrettede drift

En mellemkommunal specialanalyse kan gøres så smal eller bred som kommunen ønsker, og inkluderer uanset en dybdegående gennemgang af økonomi, jura og processer på et eller flere udvalgte områder. Eksempel på mellemkommunal specialanalyse:

Mellemkommunale betalinger vedr. hovedkonto 3: Undervisningsdelen

Denne specialanalyse er en større gennemgang af undervisningsdelen på hovedkonto 3. Herunder bl.a. folkeskoler, friskoler, specialskoler samt undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap.

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering