Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Mellemkommunale sager går ofte på tværs af afdelinger og beror på flere ydelser, indsatser og udgiftstyper. En komplet mellemkommunal gennemgang understøtter et samlet overblik og en helhedsorienteret styrkelse af kommunens økonomi, processer og kompetencer på området.

En komplet mellemkommunal gennemgang tilrettelægges og udføres i dialog med kommunen, med udgangspunkt i dennes unikke organisation, behov og ønsker.

Fordele og udbytte

 • Retmæssig og forøget refusionhjemtagelse

 • Samlet overblik og indsigt

 • Kontrol, korrigering og validering af det komplette datamateriale

 • Juridisk sparring og bistand vedr. opkrævning og opfølgning

 • Sammenhængende forløb baseret på erfaring og ekspertise

 • Procesoptimering i forhold til eksisterende sags- og arbejdsgange - nu og fremadrettet

Ved en komplet mellemkommunal gennemgang undersøges som udgangspunkt følgende områder og ydelser:

 • Førtidspension

 • Boligstøtte

 • Arbejdsmarked

 • Børn og unge

 • Skole

 • Dagtilbud

 • Voksen og handicap

 • Ældre

 • Særlovsrefusion

 • Serviceloven i øvrigt

Dataproces' kompetencer

Indtægtsoptimering