MARC Fakturabehandling

MARC Faktura

Effektiv, retmæssig håndtering og behandling af fakturaer

Kommunen modtager årligt mange tusinde fakturaer, der alle kræver manuel behandling. Dette er en tung og tidskrævende proces, som i mange tilfælde kan lettes og effektiviseres via MARC Faktura; en samlebetegnelse for automatiseringsløsninger baseret på softwarerobotten MARC og målrettet faktureringsopgaver.

Fordele og udbytte

  • Optimering af fakturabehandling og -kontrol

  • Effektivisering og kvalitetssikring af arbejdsgange

  • Større retmæssighed og forbedret datakvalitet

  • Indflydelse på proces og design af løsningen

  • Mulighed for webløsning, hvor MARC Faktura-robotten tilgås og indstilles via online brugerinterface

Eksempel: Hvad kan en MARC Faktura-robot

  • Udsøge faktura efter afdeling, tid, leverandørnr. og lign.

  • Aflæse og kontrollere faktura (beløb, ordre, borger mv.)

  • Påføre kontonummer og posteringstekst efter fakturaindhold

  • Attestere

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA